Підвищення кваліфікації педагогів і психологів


ПРО ПРОЄКТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ПОСМІШКА» створена та діє згідно із статутом, що затверджений Протоколом Установчих зборів засновників ГО «УКРАЇНСЬКА ПОСМІШКА» № 1 від 30 вересня 2022 року (надалі – «Статут»). Одним з основних напрямів діяльності ГО «УКРАЇНСЬКА ПОСМІШКА» є: розвиток та забезпечення безкоштовними освітніми ресурсами родин та дітей, опікунів та освітніх закладів та спільнот дошкільної, шкільної освіти та з особливими освітніми потребами у всіх формах в Україні.

Відповідно до п.2.3 Статуту для здійснення мети ГО «УКРАЇНСЬКА ПОСМІШКА», серед іншого, здійснює наступні завдання в таких сферах:

  • сприяння та реалізація програм, проектів тощо у підвищенні фахового рівня та кваліфікації відповідних профільних спеціалістів;
  • сприяння у навчанні здобувачів освіти на території України та закордоном;
  • сприяння розвитку освіти, реалізації культурних, науково-освітніх, просвітницьких програм та проектів;
  • сприяння, організація надання онлайн-ресурсів, програмного забезпечення, оснащення та літератури для навчання дітей та здобувачів освіти;
  • сприяння розробці та здійсненню державних, місцевих та громадських програм, проектів та ініціатив для розвитку та дигіталізації дошкільної, шкільної освіти та дітям з особливими освітніми потребами в Україні;
  • розробка і здійснення соціальних програм з метою надання адресної благодійної допомоги навчально-виховним закладам.

Згідно із п. 3.1. Статуту ГО «УКРАЇНСЬКА ПОСМІШКА» має право:

  • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
  • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
  • створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

З 15.08.23 ГО здійснює Підвищення кваліфікації педагогів і психологів за проєктом «Забезпечення надолуження знань та продовження навчання молодших школярів з української мови (розвиток мовлення), читання, грамотності та соціально-емоційного навчання (СЕН) через рівний доступ до навчальних матеріалів та цифрових інструментів навчання та проведення раннього скринінгу психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у громадах Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та південної частини Дніпропетровської областей» і реалізує такі тренінги «Ефективні цифрові інструменти в надолуженні знань (рідна мова та соціально-емоційне навчання) і психологічній підтримці учнів початкової школи», «Цифрові інструменти для соціально-емоційного навчання і психологічної допомоги здобувачів початкової освіти», «Базові педагогічні навички щодо використання цифрового підручника для надолуження знань і соціально-емоційного розвитку учнів», «Особливості психологічної підтримки та оцінювання стану психічного здоров’я учнів засобами цифрового підручника»

МЕМОРАНДУМИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Меморандум про співпрацю між Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» та Громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради та Громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» та Громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між Комунальним закладом вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» та Громадською організацією «Українська Посмішка»

Меморандум про співпрацю між департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Громадською організацією «Українська Посмішка»

ПРОГРАМИ ТРЕНІНГІВ

НАКАЗ № 20/09

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «БАЗОВІ ПЕДАГОГІЧНІ НАВИЧКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НАДОЛУЖЕННЯ ЗНАНЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ»

НАКАЗ № 02/01

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВОГО ПІДРУЧНИКА»

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕФЕКТИВНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В НАДОЛУЖЕННІ ЗНАНЬ (РІДНА МОВА І СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ) І ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ

Реєстр сертифікатів